SLIKE I CRTEŽI 1979

Perspektive VII

Jugoslovenska galerija reprodukcija umetničkih dela
Galerija kod pozorišta, Beograd
Jugoslavija
21. VI-28. VIII 1979.

Galerija kod pozorišta ima čast da, po sedmi put, predstavi beogradskoj publici i ljubiteljima likovne umetnosti sedam mladih slikara.
Za izložbu "Perspektive VII" izbor slikara su napravili: Dragutin Tošić, istoričar umetnosti, Milanka Todić, istoričarka umetnosti i likovni kritičar i Radoš Jevtić, slikar.

(...) Stavljen u posao selektora i priliku da se suočim sa slikarstvom studenata pete godine, svestan osetljivosti pretpostavljanja i odgovornosti predviđanja, imao sam na umu mudrost da prvu sliku u stvari treba "iščupati iz sebe", kako je Bijelić u svojoj primernoj skromnosti i pred svojom "Kupačicom" odavno upozorio. Jer, duboko sam i do kraja uveren da je svaka izvorna umetnost, u suštini svoje opravdanosti i postojanja, u stvari životna istina sa svim svojim vrlinama i posledicama. Da je slikarstvo, očišćeno od laskanja, lažnog morala i propovedi uvek bilo "čin proricanja iz utrobe", bolna brazda duboko preorane stvarnosti. Da prva slika, oteta sopstvenom saznanju, ukradena životu i zaveštana platnu, nije veština carskog reza, već mučan i težak porođaj. Da su, na kraju, pravi slikari, orači svoje stvarnosti i životne svakidašnjice, u stvari ređi i malobrojniji no što se po navici misli, ili kako je umni i probirljivi Beljanski pisao, da je broj pravih umetnika mali "kao što je mali broj školjki koje stvaraju bisere". Neka to bude savet i poruka.

Dosledan upozorenja da je pogubno prerano suditi, u sumnji i slutnji jer ovo činim protivu sopstvenih principa, posle razgledanja radova odlučio sam se samo za jednog slikara. Nikola Džafo je ličnost na čije slike je pao moj izbor. Prizori što ih je ovaj mladi umetnik oduzeo večnosti i sopstvenoj proživljenosti privukli su me snagom svoje neukaljane želje za slikarstvom, nametnuli su se osobitom mladićskom strašću i stvaralačkom voljom autora da se ispita pred večitim slikarskim motivom - ženom. Lakoća sa kojom on pristupa ovoj temi i način na koji je stavlja u slikarstvo, pažnja sa kojom prebira po njenoj puti, traga po njenoj duši i svlači draži tog opšteg stvaralačkog izazova, daju mi pravo da ukažem na iskrenu radost slikanja i opravdanost stvaranja. Uveravaju me u darovitost slikara sposobnog da naslika veličinu lepote, greh poroka i sablast seksa.

Prva samostalna izložba

Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta, Beograd
11-24. XII 1979.


Tema - metafizika Nikolinih slika - proističe iz njegovog trajnog saznanja da je slikarstvo mogućnost da se saslušaju ljudski glasovi. Vođen zahtevom sopstvene volje i nagonom dubljim od razuma, on se posvetio iskonskoj temi i večitom izazovu. Žene su u Nikolina platna provalile bez kucanja, bučno, naglo i nasrtljivo, sa mirazom svojih zlatnih veština i obećanjima svojih sumnjivih zanata, rasterećene stida i odeće, uživljene u pravo na svoju mitsku privlačnost, pa stoga pouzdane u nesumnjive razloge svoje neophodnosti, besno razuzdane ili skrušeno mirne, a sve obuzete živom potrebom da se dopadnu i željom da budu opažene. Nevine ili nastrane, zatečene u vrtlogu razvrata ili u ravnodušnoj odanosti slikarstvu, učesnice erotičnih prizora, izložene skepsi pogleda i opasci reči, bez kajanja trpe istinu o svojim ogoljenim iluzijama.

Dragutin TOŠIĆ (verzija teksta iz kataloga)

+

Mladi slikar Nikola Džafo ne plaši se oporosti i fovističkog izraza nego ga neguje kao svoj osnovni smer. Njegovo figuralno slikarstvo ističe se nekom brutalnom neposrednošću koja prijatnije deluje nego uglačana faktura drugačijeg smera. Džafu odgovaraju sloboda i širina postupka. Tu su rezultati različiti, bolji ili gori, katkad neujednačeni, ali uvek usmereni ka jednoj nesumnjivoj pikturalnosti koja svim ovim različitim postupcima daje "vizu" prolaska.

Cvećke zla

Ako je Bodler strasno pevao o "cveću zla", Nikola Džafo sladostrasno slika same - cvećke zla! Ovaj mladi slikar izlaže prvi put, u Galeriji KNU, koja nas sve češće upoznaje sa nekim žestokim mladim ljudima, čije slike deluju izazovno i smelo - pa ako nemate ambiciju da se, na Kolarcu, upisujete na kurseve stranih jezika, dođite bar da pogledate ove izložbe, na kojima traje surovi kurs života (u više lekcija!).

Slobodan NOVAKOVIĆ (Jež, 11. I 1980)