SLIKE I CRTEŽI 1990

Galerija "Lada", Beograd

21. V-9. VI 1990.


Galleri 1, Stokholm (Švedska)

7. VII-10 VIII 1990.


Galerija "Dufgran", Stokholm (Švedska)

1991.

Ruganje žanru
Prvi susret sa slikom, skulpturom, često biva posredstvom fotografije. Potom, proveri li se pred delom njeno "kazivanje", shvati se da taj često varljivi jezik fotografije može, neretko, biti pouzdanim pomagačem u "čitanju" umetničkog ostvarenja. Tako je fotografija (pre nekoliko godina) o slici Nikole Džafa kazivala jedno: Ni pretpostaviti se nije moglo da je platno "uhvaćeno" objektivom fotoaparata prekrivalo gotovo ceo zid galerije. Danas opet - privid. Po fotografijama ovih "enformelskih asemblaža" bilo je za pretpostaviti da će nova dela izložena u Galeriji "Lada" višestruko nadmašiti dimenziju posetioca. Ali, "Izazivači osećanja" su bezmalo džepnog formata. Ko koga laže, ko dobija, a ko gubi u ovoj igri celuloida (privida) i stvarnosti.
Dobija jedino, izvesno je, delo Nikola Džafa: ove male-velike slike što izazivaju osećanja sublimat su energije i prostora koje su negdašnje bludnice i mornari najavljivali. Neobičnom silovitošću pozadina (koja je na ranijim slikama bile samo začetak dimenzije) u novim radovima izbila je u prvi plan. U kovitlacu, plodeći i trošeći, bubreći, probijajući se - zauzela je mnogo više od merljivog formata rama, kutije u koju je "uhvaćena" slikarevim (ne samo) instinktom. Tako je, recimo, parenje Erosa i Tanatosa s ranijih slika dobilo s apstrakcijom u sadašnjem delu Nikole Džafa bitno nov kvalitet.
Puštajući prostoru i još koječemu da "uđe" u sliku ("slikari i pesnici uvek su se smeli odvažiti na što mu drago"), umetnik je stvorio delo koje se narugalo potrebi (nanovo aktuelizovanoj) da sve svrstava u pravce, podpravce, -izme...

S. POPOVIĆ Borba, 4. VI 1990.

Ukoliko govorimo o slikarstvu Nikole Džafa mislimo, pre svega, na prepoznatljivi prizor sa neizbežnom urbanom ikonografijom pin up-a, stripa, pornografije, naporedo sa opštim mestima ekspresionizma i ruske avangarde. Svi navedeni elementi, organizovani u čvrstu likovnu armaturu, prevazilazili su puki citat i određivali su setetski i misaoni prosede umetnika. Na izložbi u Galeriji "Lada" recentne slike Nikola Džafa pokazuju pomeranje interesovanja umetnika od polazne predmetnosti, prizora, provokacije, ka redukovanju i svođenju u korist likovnih sadržaja.

Slobodan T. RAŠIĆ Likovni život, , br. 23, VI 1990.