Autoportreti

AUTOPORTRETI

Galerija "Cirkus", Beograd, 2004.


Nikolina svojstvena upotreba fotografije približava se tradiciji estetike spontanih snimaka, ali uspostavlja novi kontekst za njeno iščitavanje. Privatna fotografija uvek je smatrana beznačajnom i manje važnom, bez umetničkih pretenzija. Čak i danas, kada su privatni albumi postali važna tema kako u istorijskom tako i u kulturnom proučavanju, a slavni umetnici poput Nana Goldina i Ričarda Bilingama u svom radu oponašali stil spontano nastalih fotografija, privatne fotografije imaju manji značaj.
Džafo se upravo približava tom aspektu - nepretencioznosti i sveprisutnosti, tako karakterističnim za spontano nastalu fotografiju. Njegovi "Autoportreti" obuhvataju nekoliko serija koje beleže svakodnevne situacije iz njegovog života - dnevne navike, zemaljske aktivnosti i preokupacije. U osnovi, izdvajaju se dve veće grupe fotografija - u prvoj, Nikola, direktno ili indirektno, fotografiše sebe, dok u drugoj vremenom kreira katalog likova svojih prijatelja i poznanika.

Paula Muhr-Miklošević
Prevela V. Grginčević