Polja sreće

POLJA SREĆE

Kafe-galerija MP_art, Novi Sad, 7.12.2006.

Izložba digitalnih printova bavi se fenomenom društvenih igara. U ovom kontekstu društvene igre koriste se za rasterećenje i podsticaj verovanju da postoji sreća, a u širem kontekstu bavi se odnosom individualnog i opšteg, gde se sreća priželjkuje, a nudi se pod određenim uslovima i cenom.